Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 024@oe-e.gr  .